"Mazzel tov" van Margot Vanderstraeten

Gabriella Cleuren

2017

Het relaas van een werkstudente bij een orthodox-joodse familie geeft ons inzicht in een totaal andere wereld van omkadering en strenge geplogenheden die het leven doordrenken , een geweldige houvast betekenen en waarvan het ritueel, de normen en waarden univereel of beter globaal zijn wat leven op vele plaatsen in de wereld mogelijk maakt. Alleen de omgeving verschilt dan en heeft haar implicaties, maar in grote lijnen blijft de enclave dezelfde , hier in Amsterdam of New-York. Een geweldig voordeel. Het kosjer zijn bepaalt het wel of niet kunnen. Daarom hun eigen winkels en dienstverlenende instellingen.

Het Antwerpse model is nogal strikt, gesloten, beperkt in plaats en speelt zich af binnen door de religie afgebakende ruimte. Door het kunnen terugvallen op een rabijn of een religieuze geleerde, wijze om raad, wordt de onderlinge verbinding zeer vast, maar toch wel gevarieerd binnen een bepaald kader, afbakening : streng Chassidisch of liberaal, maar ook geruststellend.

De familie met kinderen is de kern waarrond alles geknoopt wordt. Ze is zeer liefdevol en stuurt vooral in de richting van kennis en cerebrale ontwikkeling. Vandaar hun zoeken naar een gepaste hulp voor het optimaliseren van die ontwikkeling, thuis eveneens, na school.

Dat daarbij de keuze valt op iemand die niet tot de joodse gemeenschap  behoort, getuigt van openheid. Maar alles wordt gestuurd, gescreend, gecontroleerd op ‘zoals het hoort voor het bewaren van hun eigen identiteit ‘ maar met het nodige respect voor het andere zijn. De liefdevolle wijze waarop de ouders met hun kinderen en grootmoeder en hulp omgaan is ontroerend.

Ook voor een huwelijk wordt de partner degelijk gescreend  op smaak en kapaciteiten, de taak van huwelijksmakelaarsters die over de grenzen heen uit hun lijst naar interesse, stand en voorkeur iemand voorleggen, uit hetzelfde milieu natuurlijk, waardoor de kans op slagen enorm vergroot. Niets wordt zo maar op de bonnefooi gelaten. Het is verstandig, overdacht en er wordt wel degelijk rekening gehouden met de uiteindelijke keuze van de vrouw uit de voorgelegde kandidaten.

Een boek dat de ogen opent voor een respectvol naast elkaar bestaan van verschillende werelden, zonder veroordeling van de andere met totaal andere gevoeligheden en gewoonten. Veroordelen hoort er niet bij. Opmerken wel.

 

 

Back to Publications