"The Lobster" van Yorgos Lanthimos

Gabriella Cleuren

2016

Met Colin Farrel en Rachel Weisz

Een vreemd futuristische film, voor mij zeker geen komedie, maar een bizarre wereld die op dit ogenblik zich in vele opzichten partieeel voltrekt.

De afstandelijke houding, gespeend van emotionaliteit maar woordelijk, handelend, met technisch verloop , ietsje minder dan robotachtig, maar volgens vastgelegde regeltjes zich voltrekkend, heeft vele aspecten van deze wereld in wording. Emotionaliteit wordt uitgeband, sociale intelligentie gemilimeterd . De overmatige bureaucaratie in deze tijd , is daar een voorbeeld van . Het in gesleten vaste banen , gedraineerd handelen, langs computer en sociale media bant iedere spontanieteit uit, doodt echtheid, menselijkheid, giet in systemen en wordt daardoor onmenselijk. Empathie is dood. Het voorbeeld is te zien in handverbranding als bestraffing met gillen en onwerkelijke reacties en onnoemelijke agressie naar anderen..

Voor mij is het een wereld van geijkte onmenselijkheid, waaraan de mens tracht te ontsnappen door de liefde. Zij is echt, kent geen geijkte kanalen en is medemenselijk betrokken zonder berekening. In dat opzicht is het een waarschuwing als film, een aanduiden van de enige hoop der mensheid: liefde .

Back to Publications