"De Kinderwet" van Ian Mc Ewan - een boekbespreking

Gabriella Cleuren

2016

Een rechter Fiona May beleeft een crisis in haar huwelijk, in de verhouding met haar man. Hij wil vrij zijn, een maîtresse nemen naast haar. Zij wijst dit resoluut af en wil dat hij gaat.

Zij spreekt vooral recht over families : Joodse kinderen waarbij een totaal verschil van opvatting heerst tussen man en vrouw, een gearrangeerd huwelijk bij Chasidische Joden: orthodox . Het wordt een onmogelijk samenleven. Hij wil een zeer gedisciplineerd vastgelegd leven volgens strenge religie regels, geen massacultuur zonder spirituele waarden. Zij wilde voor haar kinderen : opleiding, studie, vrije beschikking.

Vgs haar(Fiona) is welzijn : economische en morele vrijheid, een doel om naartoe te groeien, rechtschapenheid, mededogen, altruïsme, bevredigend werk, een bloeiend netwerk van persoonlijke betrekkingen en het verdienen van de achting van de anderen : streven naar een ruimere betekenis van ons bestaan, in het middelpunt van ons leven, het bezit van een aantal zinvolle relaties die vooral door liefde worden bepaald. Fiona mist echter hartstocht!

Een van haar cases is een uitspraak over de scheiding van een Siamese tweeling: ééntje levensvatbaar mits lichaamsdelen van de andere. Geestelijken wilden omwille van de vasthoudende ,theologische lijn een zinvol leven wegnemen. Hierover moet zij vonnis vellen. Een moeilijke opdracht.

Haar man verdwijnt. Zij zit met moeilijkheden door haar uitspraken. Ze ziet plots de leegte.

Vroeger overstelpte ze hem met geschenken, sex slechts een onderdeeltje ervan door hem tot een machtig onrecht verheven. Door het kinderloos huwelijk wordt uitgeweken naar carrière. Ze wordt rechter benoemd en ziet hoe dit slechts houdbaar is door ironie en humor als bescherming, ook bij collega’s.

Ze behandelt twist tussen ouders, zoals bij Marokkaanse vader, die kind ontvoert.

Een ver uitgesponnen verhaal is dat van Jehova’s getuigen die geen bloed willen voor hu n zoon, door leukemie aangetast. De zoon moet zelf beslissen. Hoe kan hij : slechts 17 jaar oud, geïndoctrineerd door ouderlingen. De behandeling wordt uitééngezet door specialisten. Medicijnen tasten het bloed aan , daarom transfusie,. Zo’n dood is lang en pijnlijk bij het niet toedienen : nierfalen, beroerte, neurologische gevolgen. De morele problemen bij weigering worden besproken, de religie in vraag gesteld als sekte , nadelen van transfusie opgesomd. Bloedloze chirurgie is ook afdoende . De mondigheid van de patiënt wordt gewogen en overwogen.

Het gezin aanvankelijk moeilijk, kreeg rust en stabiliteit door de getuigen . Hij was de man die zorgde dat de wereld draaide. Pleidooi voor, tegen , rechter Fiona beslist Adam,de jongen zelf te horen. Uitspraak : een geïndoctrineerd kind moet beschermd worden. Jehova’s getuigen nemen een besluit strijdig met het welzijn van het kind.

Gezin in ’t algemeen onder de loep : aantal scheidingen nam als springtij toe. Liefde is waan voor velen : kinderen zijn het slachtoffer van twisten, worden gemanipuleerd.

Heel veel mishandelde kinderen met gruwelijke zaken zijn er . Geen enkele verantwoordelijkheid , maar genotzucht bij volwassenen. Fiona overweegt zeer nauwgezet . Ze had geen achting voor mensen die hun gezinnen vernietigden. Stilaan verkoelt haar eigen relatie .

Ze heeft een, koude onmenselijke houding om niet op de nood van de jongen in te gaan (strikt wettelijk). Ze heeft altijd ingehouden gevoelens, te verstandelijke benadering, gespeend van emoties. Haar afstandelijkheid gaat nooit over de schreef. Bij het spelen van muziek heeft ze geen instinkt. Haar collega’s hadden een ontwikkeld gevoel voor humor en een voorliefde voor vakpraat. Een nuchtere vaststrelling

Beschrijving van het recital : ze is als een automaat, vergeet zichzelf en keert altijd tot de plichtpleging terug, ze vergeet creatie, gevoel , lyriek, emotie.

De kinderwet is geen dode letter , maar moet in de brede zin geïnterpreteerd worden : tussen wet en gevoel van het kind. Haar inleving is dramatisch omdat zij juist zeer lijdt onder het gemis kinderen te hebben.

Tussen dit alles door wordt de verhouding met haar man gesponnen :van weggaan, ontgoocheling en terugkomst.

 

Back to Publications