"Galopping Mind" van Wim Van de Keybus - een filmbespreking

Gabriella Cleuren

2016

Eigenaardige , absurde film, laat door thema een wrang gevoel na. Omgekeerde van Dheepan, het niet willen van verantwoordelijkjheid. Hoofdpersoon is een slap figuur die overal eerst zichzelf ziet. Negatieve film, soms absurd. Paarden komen uit zee. Soms bij de haren getrokken, symboliek: vrijheid van mensen.

Bij de straatkinderen, voortdurende gevechten om de macht , zoals het leven. Irriterende houding van drinken, radio, honden, wreedheid, onverschilligheid tegenover vrouwen. Altijd te laat bij kansen. Mooie beelden van kinderen en paarden, Roemeense situatie ? Niet gestoeld op onze werkelijkheid, wat surrealistisch, soms feiten wat bijeen gezet. Beelden soms clichés. Geen goede vondsten , dood van vrouw door hond gebeten. Misschien is hier een wereld getekend die wij niet kennen: van straatkinderen.

 

Back to Publications