Dagboek in Cleuren, Gabriella Cleuren, 2008

Dagboek in Cleuren

Gabriella Cleuren

2008

Deze virtuele werelden spruiten voort uit de werkelijkheid van het leven. Als symbiose van herinnering, wens, bewuste waarneming, gevoel, zijn zij in een totaal vrije, vaak pictografische vorm gegoten. De vrije vorm wordt hier bewust gehanteerd om de gelijktijdigheid van menselijk functioneren op verschillende vlakken in kaart te brengen en de diepere lagen van het ik aan te boren.

Zij zijn de werkelijkheid van de geest, getransformeerd, gekleurd door de werkelijkheid van binnenuit, een wereld der herinnering  en der gedachte die voortraast en even werkelijk is als de wereld van buiten. Het denken als beeld van de werking der geest, vaak in fragmenten poëtisch geassembleerd.

De eigen werkelijkheid van de kunstenaar die voortspruit uit de werkelijkheid van zijn leven wordt hier gestalte gegeven en een spontane werkwijze vermengt dit met het onbewuste.

Zoals passanten de boom als drager gebruiken om hun gevoel, hun naam, een kwetsuur , een teken aan te  brengen als sporen van het bestaan, die een eigen leven gaan leiden, daarin vergroeid tot een wisselvallig, harmonieus werk op een volkomen natuurlijke weg. Op deze wijze houd ik sporen van mijn leven vast, breng ze in kaart.

Op een bijna natuurlijke wijze, gekoppeld aan het denken over , denken aan, dromen, herinnering, wens, angst, bewuste waarneming, verdriet en vreugde, al die komische impulsen die in een mens naar boven borrelen, als de groeisels van een boom, in korte pictogrammen, in spontane vormen gegoten, in de schors gekerfd, zo ontstaat dit werk.

Het is een symbiose van werkelijkheden die impulsen leveren tot gedachtegoed en worden tot een eigen wereld, een virtuele wereld. De drijvende kracht is steeds het leven zelf , dat achteraf in een beeld , een toevallig geheel samenstelt en bewustwordingsprocessen op gang brengt.

 

Back to Publications