Introduction

 As a result of these states of awareness, people want to see a better future, be informed by the internet the situation in...
 • As a result of these states of awareness, people want to see a better future, be informed by the internet the situation in other countries. They want to get away from oppression. This brings unrest. Often it is only the hope for better, the dream that drives them away from the liveliness.
  These images were constantly popping up in newspapers and magazines and formed the visual material of our time, the 21st century revolts and migrations.
 • Ten gevolge van deze bewustwordingstoestanden, willen mensen een betere toekomst , zien door internet de toestand in andere landen, worden geinformeerd. Zij willen weg van onderdrukking. Dit brengt onrust. Vaak is het enkel de hoop op beter, de droom die hen aandrijft weg uit de onleefbaarheid.
  Deze beelden doken voortdurend op in kranten en tijdschriften en vormden het beeldmateriaal van onze tijd, de 21e eeuwse revoltes en,volksverhuizingen.
 • À la suite de ces états de conscience, les gens veulent voir un avenir meilleur, être informés par Internet de la situation dans d'autres pays. Ils veulent échapper à l'oppression. Cela provoque des troubles. Souvent, ce n'est que l'espoir du mieux, le rêve qui les éloigne de la vivacité.
  Ces images surgissaient constamment dans les journaux et les magazines et formaient le matériel visuel de notre époque, des révoltes et des migrations du 21e siècle.
 • Infolge dieser Bewusstseinszustände wollen die Menschen eine bessere Zukunft sehen, über das Internet über die Situation in anderen Ländern informiert werden. Sie wollen der Unterdrückung entkommen. Das bringt Unruhe. Oft ist es nur die Hoffnung auf Besseres, der Traum, der sie von der Lebendigkeit vertreibt.
  Diese Bilder tauchten ständig in Zeitungen und Zeitschriften auf und bildeten das Bildmaterial unserer Zeit, der Revolten und Migrationen des 21. Jahrhunderts.