Introduction

   These pictures are created as a counterpoints to my new , old worlds who are because of the content quite...

 

  • These pictures are created as a counterpoints to my new , old worlds who are because of the content quite stressful. They belong to my other series : filled emptiness : mostly very solitary landscapes. But the space here is literally filled. By alternating the leaf and plant motifs with utensils , the image develops a very own character with rythm and joy.
  • Deze werken werden als een contrapunt ontworpen , als poëtische improvisaties tegen mijn nieuwe oude werelden, die soms  omwille van de inhoud erg belastend zijn. Deze  behoren tot een andere serie die ik volle leegten genoemd heb en waar het meestal om zeer eenzame landschappen gaat. Hier is de ruimte letterlijk gevuld, vol. Door de blad- en planten motieven af te wisselen met gebruiksvoorwerpen ontwikkelen ze een heel eigen karakter dat vaak ritmisch vrolijk oogt. 
  • Diese Bilder sind als Kontrapunkt zu meine neue , alte Welt Gemälde gestaltet : als poetische Improvisatione .Diese sind durch ihren Inhalt sehr belastend. Ikebana sind in eine andere Serie : Volle Leere untergebracht : meistens sehr einsahme Landschaften. Hier ist der Raum buchstäblich gefüllt. Durch die Blatt- und Pflanzenmotive ab zu wechselen mit Utensiliën entsteht ein ganz eigenes Karakter : ritmisch und froh. 
  • Ces oeuvres sont un contrepoint de mes nouveaux , vieux mondes , qui sont à cause de leurs contenu , très stressant. Ce sont   des improvisations poétiques. Elles appartiennent  à ma serie ‘vides plein’ qui montrent des paysages très solitaires ,remplis de richesses, si on regarde bien. Donc littéralement plein. En alternant les motifs de feuilles et de plantes avec des ustensiles elles développent un caractère unique : ritmique et joyeuse.