Painting of the month April 2018 : Where coming from? - Where going to?  2017, Gabriella Cleuren, 2018

Painting of the month April 2018 : Where coming from? - Where going to? 2017

Gabriella Cleuren

2018

  • This is an indictment, in which women and children, the last remaining people who pass us away from their broken world.

  • Dit is een aanklacht, waarbij vrouwen en kinderen, de laatst overgeblevenen die aan ons voorbijtrekken weg uit hun geschonden wereld.

  • C'est un acte d'accusation, dans lequel les femmes et les enfants, les dernières personnes qui nous dépassent loin de leur monde brisé.

  •  Dies ist eine Anklage, in der Frauen und Kinder die letzten verbliebenen Menschen sind, die aus ihrer zerbrochenen Welt vorbeikommen.

     

Back to Publications