Painting of the month April 2017 : War child 2016, Gabriella Cleuren, 2017

Painting of the month April 2017 : War child 2016

Gabriella Cleuren

2017

  • Ceci est une peinture d’un enfant , orphelin de guerre , Syrien travaillant  dans des conditions difficiles  dans un garage Turc , exploité afin de  survivre. Pas d’enfance pour lui. Est-ce un retour au 19ième siècle ? Les parallèles avec l’ère industrielle sont indéniable . Où est le progress ?
  • This is a picture of a Syrian orfelin, working in a garage in bad circonstances to survive. His parents died during the fleeing. No childhood for him, like for so many Syrian children exploited in Turkey. It looks like we are back in the 19th century . The parallels with the industrial era are real. Where is the progress of time?
  • Dit is het beeld van een Syrische weesjongen , die in een Turkse garage  zwaar werk verricht om te kunnen overleven. Zijn ouders zijn bij hun vlucht gestorven. Geen kindertijd voor hem , hij  moet het werk van  een volwassene verrichten, wordt uitgebuit. Zovele kinderen is dit lot in Turkije beschoren.  Zijn we terug in de 19e eeuw ? De parallellen met het industriële tijdperk zijn niet te ontkennen. Waar is de vooruitgang?
  • Ist ein Gemälde einer  Syrischen Waisenjungen  der in schwierigen  Umstände in einer Turkischen Werkstat arbeitet fürs Uberleben , ausgebeutet .  Keine Kindheit für ihm. Es ist ein Zurückgang ins 19e Jahrhundert . Die Parallelen mit dem Industriezeitalter sind nicht zu leuchnen. Wo ist der Fortschritt ?

 

Back to Publications