Painting of the month September 2015 : Night souls 2014, Gabriella Cleuren, 2015

Painting of the month September 2015 : Night souls 2014

Gabriella Cleuren

2015

  • Night souls is a picture that shows ceaseless movement of the masses. It is figurative but moves to the border of abstraction.
  • Nachtelijke  zielen is een beeld dat de indruk van onophoudelijke massa’s in beweging geeft. Het is figuratief, maar hangt tegen de rand  van de abstractie.
  • Nächtliche Selen is ein Bild dass  die unaufhaltsame Bewegung der Massen dastelt.Es ist Figürlich, aber hängt am Rande der Abstraktion.
  • Les âmes de la nuit est une image qui détient le mouvement incessant des masses. Elle est figurative , mais très proches de l’abstraction.

Back to Publications