Painting of the month July 2015 : After the loss 2014, Gabriella Cleuren, 2015

Painting of the month July 2015 : After the loss 2014

Gabriella Cleuren

2015

  • After  the loss.  This is a painting showing a woman in enormous sorrow covered with the  blood of her family she just lost because of war. She is a metaphor for the grief on earth. There is no improvement  since yesterday. 
  • Na het verlies. Dit is het beeld van een bebloedde vrouw in immens verdriet die haar gezin verloor door oorlog. Zij is een metafoor voor  het leed op aarde . Er is geen vooruitgang sinds gisteren. 
  • Après la perte. Ceci est un tableau qui nous montre une femme sanglante, plein de chagrin à cause de la perte de sa famille dans une guerre. Elle est une métaphore pour la tristesse du monde entier. Depuis longtemps il n’y a pas de progres. 
  • Nach dem Verlust. Dies ist ein Bild einer blutverschmierten Frau  in unglaublichen Trauer weil sie ihre Familie verlor im Krieg. Sie ist eine Metapher fur das Leid auf Erde . Es gibt keinen Fortschritt seit früher.

Back to Publications