Painting of the month February 2015 : Tragic doubts 2014, Gabriella Cleuren, 2015

Painting of the month February 2015 : Tragic doubts 2014

Gabriella Cleuren

2015

  • This is a symbol image of a woman, desperate, lost in herself, desperate, symbol of the untold suffering inflicted many women in this miserable time of dislocation; injustice and war and flight.
  • Dit is een symboolbeeld van een vrouw, wanhopig, verloren in zichzelf, wanhopig, symbool van het onnoemelijke leed dat veel vrouwen in deze ellendige tijd van dislocatie, onrecht, oorlog en de vlucht is aangedaan.
  • Dies ist ein Symbol Bild einer Frau, in sich selbst verloren, verzweifelt, Symbol der unsägliches Leid, zugefügt vielen Frauen in diesem elenden Zeit der Zerrüttung, Ungerechtigkeit, Krieg und Flucht.
  • Ceci est une image de symbole d'une femme, désespérée, perdu en lui-même, symbole de la souffrance indicibles, infligées à beaucoup de femmes dans cette époque malheureuse de dislocation;d' injustice , de guerre et de fuite.

    Meer informatie >>

          Plus d'information >>

Back to Publications