Painting of the month September 2019 : The other side 2016, Gabriella Cleuren, 2019

Painting of the month September 2019 : The other side 2016

Gabriella Cleuren

2019

  • The other side. This image is of an extreme cold and loneliness. The mother walks with her child in a deserted place and hopes that the other side will mean a future for her, a turnaround, a turning point. It is an image of hope.
  • De andere kant. Dit beeld is van een extreme koude en eenzaamheid.
    De moeder met haar kind wandelt op een verlaten plek en hoopt dat de andere kant voor haar een eldorado , een ommezwaai, een toekomst inhoudt. Het is een beeld van hoop.
  • De l'autre côté. Cette image est d'un froid extrême et de la solitude. La mère se promène avec son enfant dans un endroit désert et espère que l’autre côté lui donnera un avenir, un revirement, un tournant. C'est une image d'espoir.
  • Die andere Seite. Dieses Bild ist von extremer Kälte und Einsamkeit. Die Mutter geht mit ihrem Kind an einem verlassenen Ort und hofft, dass die andere Seite eine Zukunft für sie bedeutet, einen Wendepunkt. Es ist ein Bild der Hoffnung.

Back to Publications