Painting of the month November 2019 : The world today 02 2019, Gabriella Cleuren, 2019

Painting of the month November 2019 : The world today 02 2019

Gabriella Cleuren

2019

  • Image of exclusion and aggression as we can see everywhere around us today. They are typical of the 21st century and again not, but of all times. Only today they pull more than before into the consciousness of more and more people. Need to work on it?
  • Beeld van uitsluiting en agressie zoals we vandaag overal rondom ons kunnen waarnemen. Ze zijn typisch voor de 21e eeuw en ook weer niet, maar van alle tijden. Alleen rukken ze vandaag meer dan vroeger in het bewustzijn van alsmaar meer mensen. Moet eraan gewerkt worden ?
  • Image d'exclusion et d'agression, comme nous pouvons le constater partout aujourd'hui: elles sont typiques du XXIe siècle et, encore une fois, pas de toutes les époques. Seulement aujourd'hui, ils attirent plus qu'avant la conscience de plus en plus de gens. Besoin de travailler dessus?
  • Bild der Ausgrenzung und der Aggression, wie wir sie heute überall sehen können, typisch für das 21. Jahrhundert und auch diesmal nicht, sondern für alle Zeiten. Erst heute ziehen sie mehr als bisher in das Bewusstsein von immer mehr Menschen. Müssen Sie daran arbeiten?

Back to Publications