Painting of the month October 2015 : Hope 2010, Gabriella Cleuren, 2015

Painting of the month October 2015 : Hope 2010

Gabriella Cleuren

2015

  • Hope. This picture of the month I painted in 2010  shows us the expectations of people when their situation is desperate. They look for other regions and leave. Today this is the fact.
  • Hoop.Het beeld van de maand : ‘hoop’ dat ik schilderde in 2010 geeft zeer goed weer wat de verwachtingen van mensen is wanneer hun toestand uitzichtsloos is. Ze richten hun blik naar  andere oorden . Vandaag is dit voor velen een feit.
  • Espoire. Le tableau  que j’ai peint en 2010 montre bien ce que les êtres humains attendant de la vie quand leur situation est desespérée. Ils se tournent  vers d’ autres lieux. C’est le cas pour beaucoup d’entre eux aujourd’hui.
  • Hoffnung. Dieses Bild des Monats dass ich schon in 2010 malte  zeigt uns wie die Hoffnung der Menschen ist wenn die Situation  aussichtslos wird. Sie lenken den Blick auf andere Orte. Fur vielen ist das Heute die Tatsache.

Back to Publications